Viruswaarheid in 7500 woorden

Door: Teun Strik en Redactie Vr 16 okt 2020, aangepast op Ma 16 nov 2020 in Achtergrond

Het is donderdag 27 februari. Het coronavirus heeft Nederland bereikt en de eerste besmetting is toen ook geconstateerd. Het betreft hier om een 56-jarige man in Tilburg, waar de carnaval zich later zal bevinden. Hierdoor heeft het kabinet vrijheidsbeperkende maatregelen opgelegd, met als voornaamste doel om de zorg niet te overbelasten. Ook groepsimmuniteit kwam aan bod, al behoorde dat tot plan B.

Mark Rutte, de toenmalige Minister-President van Nederland, werd door zijn optredens bij de persconferenties die speciaal hiervoor ingelast waren vanwege zijn uitstraling, daadkracht en nog meer redenen tot de populairste staatshoofd van deze eeuw verkozen. Het vertrouwen in het kabinet en hem was torenhoog. Zijn partij, de VVD, bereikte zelfs op het hoogtepunt ruim 44 zetels volgens de peilingen. 

Er zat geen vuiltje in de lucht. Tot er steeds meer ongenoegen kwam. Een opkomend anti-alles geluid - met de lockdown daarbij in het bijzonder - werd langzamerhand steeds harder en luider. Alleen een gezicht ontbrak nog. 

Dat was het uitgerekende moment dat een dansleraar en afgehaakt promovenda van de Universiteit Leiden als Analytical Bioscientist genaamd Willem Engel besloot om samen met een goede kennis die hij via zijn vader leerde kennen en die als jurist werkzaam is en Jeroen Pols heet, een protestbeweging op te zetten. 

Langzamerhand begint het steeds radicaler te worden en veranderd de signatuur in anti-intellectueel en populistisch en ondermijnden ze de samenleving, zorgde ze voor een gevaar voor de volksgezondheid waarbij ze ongefundeerde kritiek op de rechtsstaat en de media niet schuwde. Maar zover zijn we nog niet.

We blikken terug op de dag toen Nederland de lockdown inzette. Die dag was een maandag, 23 maart 2020 om precies te zijn. Toen kondigde het kabinet de zogenoemde "intelligente lockdown" aan, een in vergelijking met andere landen zeer relaxte lockdown gezien de regelgeving ervan. De term zou volgens Rutte gebaseerd zijn op het feit dat - als we het slim doen - de zorg niet zouden overbelasten en er nog steeds veel vrijheid overblijft. Een soort liberale lockdown dus.

Engel begon de lockdown halverwege in twijfel te trekken en besloot daarom samen met Pols de Viruswaanzin-beweging op te richten. Deze beweging streed vanaf dag 1 tegen de absurde, overdreven genomen maatregelen in verhouding met het werkelijke gevaar van het virus. Volgens hun.

 

Bij het behoorlijk rechtse YouTube-kanaal met een journalistiek oogpunt Cafe Weltschmerz ging hij viraal met een interview waarin hij zijn kritiek ten gehore bracht. Vooral de schending van de grondrechten, was één van zijn beweegredenen om dat te doen. In een een uur en drie en twintig minuten durend filmpje vertelde hij met bij elkaar geraapte wetenschappelijke onderbouwingen zijn verhaal. Vooral de Deep State-complottheorie werd aangehaald: er zouden volgens hem belangen achter de lockdown zitten, waardoor 'het zaakje volgens hem stinkt'.

Het filmpje dateert van 29 mei 2020, halverwege de lockdown dus. Dat was uiteindelijk ook het moment waarop Engel samen met Pols de actiegroep Viruswaanzin begon. De missie was duidelijk: stoppen met die waanzin. Het veroorzaakt onnodige angst en zowel materiële als immateriële schade, vinden ze.

De eerste demonstratie die ze organiseerden vond enkele weken later plaats, namelijk op 21 juni te Malieveld. De demonstratie werd eerst door de toenmalige burgemeester van Den Haag, op dat moment nog Remkes, tegengehouden. De reden daarvoor was dat er dj's aanwezig zouden zijn en het daardoor een festival zou worden. 

Na de tegenhouding werd het demonstratierecht aangehaald als weerwoord om het toch door te laten gaan. Ook van whataboutism waren ze niet vies: de selectiviteit bij met name de BLM-demo's was een goed argument om het alsnog door te laten gaan, aldus de partij. Ze klaagden de annulering zonder succes aan. De reactie daarop was ,,een klap in het gezicht van de Nederlandse rechtsstaat".

Toen zich een paar honderd man verzamelde bij het Malieveld om alsnog te demonstreren, werd het gedoogd. Nadat hooligans zich begonnen te mengen met het protest, werd het steeds grimmiger.

 

Dit leidde zodoende tot rellen en aanhoudingen, waardoor er door figuranten van de groep de Politie Den Haag de schuld ervan werd gegeven. Meer dan vierhonderd mensen werden aangehouden. Mark Rutte noemde de relschoppers bij zijn toentertijd gebruikelijke persco's 'doorgesnoven hooligans die een goede discussie over de problematiek de de mensen hebben weerhouden'.

De Politie Den Haag werd beschuldigd van de rellen. Op sociale media, waarvan het geliefde rechtse bolwerk dat Twitter heet, circuleerden filmpjes met daarbij agenten die volgens hen niet goed gehandeld zouden hebben.

Zij zouden hebben geprovoceerd, door met name undercover-agenten in te zetten die gecoördineerd de boel in goede banen probeerden te leiden. De Politie weerspreekt de aantijgingen. Tijdens deze afgelaste manifest was ook De Hond en Eva van Zeeland aanwezig. Laatstgenoemde staat bekend om haar 'blenderprijs', een blender in ruil voor zwangere vrouwen die zich niet laten inenten.

 

De Hond, voluit Maurice de Hond, was naast Engel één van de boegbeelden van de coronasceptici. Hij hield al sinds het begin van de lockdown een blog bij waarop hij felle kritiek leverde op de beleidsvoering omwille het coronavirus. Vooral de zogenoemde aerosolen, de kleine druppeltjes, zouden volgens hem de hoofdoorzaak van besmetting zijn. Hierdoor is de anderhalvemeter regel niet noodzakelijk en moet er vooral goed geventileerd worden. Deze mening deelt Engel en zijn partij ook.

Het is onduidelijk hoeveel mensen precies aanwezig waren. De getallen variëren van enkele honderden tot duizend man. Feit blijft wel dat het volgens Viruswaanzin een grote groep mensen uit heel het land waren die tegen de coronamaatregelen streden.

 

Het Malieveld leek het strijdtoneel te zijn voor de groepering. Waarom weten we niet. Maar duidelijk is dat ze maar al te graag af wilde van de absurditeit die regels begonnen aan te nemen. Nederland bevond zich volgens hen vanaf dat moment in een dictatuur.

 

Of dat terecht is, mag iedereen zelf invullen. Steeds meer mensen begonnen zich echter aan te sluiten bij de beweging, dus van een tegengeluid was op dat moment zeker sprake.

 

Een week daarna werd wederom een protest van ze verboden. De zaterdagmiddag van 1 augustus werd er voor de verandering wel een legale demonstratie gehouden. Maar dat is hier nog niet aan de orde. 

Allereerst werd het tijd voor de vereniging om een ander doelwit onder vuur te nemen. Dit keer was het de media. 

De organisatie riep op sociale media op om bij de redacties van de grote media te protesteren. Er demonstreerden enkele mensen voor het Politiedienstencentrum in Rotterdam, terwijl ze dachten voor het gebouw van de redactie van het AD te staan. Die hebben het pand echter al acht jaar verlaten.

Willem Engel was als een van de weinigen wél bij de juiste plek en demonstreerden met een tiental mensen bij het gebouw waar de redacties van o.a. De Volkskrant en Trouw zich bevinden.

De aanleiding hiertoe zou de verslaggeving van het coronavirus zijn. De journalisten zouden 'kritiekloos' en als 'schoothonden' de berichtgeving hiervan doen, al blijkt het tegendeel waar te zijn. 

Wat wel klopt, is dat de hoofdredacteur van de Volkskrant, Pieter Klok, bij radiozender Radio 1 toegaf dat de krant bewust eenzijdig rapporteerde waardoor critici als Maurice de Hond geen plek kregen om hun zegje te doen. Maar dat was dan ook de enige. 

Viruswaanzin kreeg ondanks de beschuldigingen aan het adres van de MSM (mainstream media), genoeg landelijke aandacht. Honderden artikelen werden over hen geschreven.

Deze populistische retoriek sloeg bij een deel van Nederland aan. Ze waren dagenlang trending topic op Twitter en Engel werd meerdere keren geïnterviewd door diverse kranten. 

 

Ook de leider van de radicaal rechtse Forum voor Democratie betuigde zijn steun aan de groepering. Thierry Baudet verklapte dat ze op de achtergrond de zelfbenoemde verzetsstrijder steunen in zijn 'strijd' om de 'waanzin' tegen te gaan. Deze steunbetuiging leidde tot veel kritiek en ophef. Maar hij hield voet bij stuk.

 

Dat de media zo hard werd afgefakkeld, was onterecht, vonden experts. Van daadwerkelijke afhankelijkheid en subjectiviteit was geen sprake, bleek uit onderzoek.

Maar het beeld bleef hangen. Op Facebook en Twitter werd het idee vooral geschept dat eenieder die wakker wilde worden, vooral niet de MSM moest gaan raadplegen. Als je viruswaanzin.nl leest, ben je bij het goede eind. De volksverlakkerij moest immers ten einde komen.

En dat was voor veel mensen een eye-opener. De massapsychologie was een geliefd methode om de bange schapen dat zich het volk noemt, te overtuigen. En daar gingen ze mee door.

 

De groep en zijn volgelingen hekelen tevens ook de vermeende morele superioriteitscomplex ter linkerzijde van het politieke spectrum, dat terwijl ze zelf ook een suporiteitscomplex lijken te hebben. Wie hun beweegredenen bekritiseerd, is niet wakker, een schaap van de overheid en een wegkijker, zoals hier eerder al benoemd werd. Dit gegeven lijkt niet bepaald het imago van de partij ten goede te brengen.

Een groot deel van Nederland bleek immers nog vertrouwen te hebben in het beleid. Al ging dat vertrouwen ook weer langzaam naar beneden, maar of dat door Viruswaanzin werd aangewakkerd, valt te betwijfelen. Vooral de onduidelijkheid en de communicatie van de overheid was hiervan de reden.

 

Op de website hadden ze een zogenoemd 'Aangifte Model' staan waarmee mensen aangifte kunnen doen tegen alle 150 leden van de Tweede Kamer. Dit werd volgens berekeningen al door veel mensen gebruikt, of het nu zinvol is of niet.

 

Ze hadden daarnaast niet alleen angst voor de rechtsstaat, maar ook voor de rechtspraak vanwege de invloed die de overheid begon te hebben. Dat was vooral duidelijk geworden voor ze na het eerste kort geding waarmee ze de regelgeving probeerde weg te hebben vanwege de aantasting van de grondrechten en de rechten van de mens. Dat vond plaats op donderdag 25 juni 2020, waarin ze de rechter wraakte tijdens een kort geding tegen de Staat.

Het kort geding ging over de coronamaatregelen. Die wilde ze per direct opheffen. 

 

Tijdens de zitting werden er bewijzen op tafel gelegd waarmee ze hoopten dat de rechter ze in het gelijk zouden stellen.

De rechter zou uiteindelijk volgens de jurist die de groep bijstond, Jeroen Pols, vooringenomen zijn en niet objectief. De afhankelijkheid werd ook ter discussie gesteld. 

Het verzoek werd door de Wrakingskamer niet gehonoreerd waardoor de rechter kon blijven en het vonnis twee weken later velde. Het vonnis stelde de Staat in het gelijk waardoor er direct op het Twitter account van Viruswaanzin de onafhankelijkheid van de rechtsstaat werd betwist.

Dat was ook het moment waarop de signatuur langzaam begon te veranderen in anti-intellectueel (wantrouwen tegenover de rechtspraak), en populisme. De uitkomst van de zitting werd door een meerderheid op sociale media met luid gejuich ontvangen. 

 

Een opkomend tegengeluid was het weigeren voor de zorg waaronder een ic-bed voor de Viruswaanzinnigen. Vooral op sociale media deelden veel mensen dat idee. Haalbaar bleek het echter niet te zijn, omdat het tegen diverse mensenrechten ingaat. Een bewijs is als voorbeeld een van de ludieke acties die gedeeld zijn geweest.

 

Een veel gedeelde brandbrief waarbij microbiologen, artsen, academici en dergelijke hun zorgen uitte over de maatregelen, bleek discutabel te zijn. Veel mensen geloofde de brief echter wel en het werd dan ook veelvuldig gedeeld op sociale media.

In een draad op Twitter werd de brief door een ggz-deskundige keihard met de vuist gelijk gemaakt en tot op het bot geanalyseerd. Het overgrote deel van de ondergetekenden zijn coaches, mensen met een onbelangrijk beroep voor een virus aanpak dus. Ook de dingen die er in de brief staan zijn ofwel ouderwets, ofwel uit het band gerukt. Veel onderzoeken waarnaar verwezen wordt baseren zich op de SARS-epidemie van 2003 terwijl de innovatie op het gebied van communicatie inmiddels alweer veel verder is. In de brief staat verder ook dat de Europese Unie voornemens heeft om andersdenkenden monddood te maken. Concreet bewijs hiervoor is er niet.

Het AD bracht die brandbrief echter als een gezonde kritiek tegen het beleid. Even later werd het rechtgezet. De GGZ liet in een reactie weten dat ze niet achter de brief stonden. Ook het Patiëntenfederatie distantieerde zich. Een statement van Viruswaanzin kwam er niet.

 

Willem Engel is een fel tegenstander van verplicht vaccineren. Ook zegt hij dat de lockdown juist voor een piek op de ic heeft gezorgd. Dat beaamt Maurice de Hond, die ook geregeld aanwezig was geweest bij demonstraties van ze. 

 

Het is duidelijk geworden dat hij alle touwtjes die hij maar kan vinden aan elkaar heeft vastgeknoopt, hoe radicaal ze ook mogen zijn. Van belangen lijkt er nu omgekeerd sprake. Misschien probeert hij zijn imago te herstellen, of dekt hij zich alvast in? Tijdens de dagelijkse gesprekken aan tafel bij de Nederlandse huishoudens lijken veel mensen zich namelijk niet te vinden in de kritiek die Engel en zijn beweging geven.

De groep gelooft net als de Hond in het gebruik van ventilatoren en als bron van de verspreiding van het virus. Ze geloven dus ook dat aerosolen vooral de boosdoener zijn bij besmettingen. De maatregelen moeten buitenhuis, vooral in de openlucht dus verdwijnen. Ook wordt hierbij de BLM-demonstratie op de Dam van halverwege 2020 als voorbeeld genomen, daar bleek het uiteindelijk gen superspread event te zijn vanwege het feit dat er maar één besmetting was geconstateerd.

Ze vinden het virus minder gevaarlijk dan een normaal griepsvirus die elke winter oprukt en gebruiken daarbij wankelende argumenten en cijfers. Ook vinden ze handenwassen en de anderhalve meter afstand nutteloos in de strijd tegen dit kwaal, ook al zijn de meeste wetenschappers het over die hygiënemaatregelen eensgezind eens.

De lockdown had enorme economische gevolgen doordat alleen beroepen die op afstand gedaan konden worden doorgingen, op belangrijke beroepen na, waaronder de zorg, en de politie. Vooral vanwege dit is de club een groot tegenstander hiertegen.

 

De coronaregels worden doorgaans bij demonstraties niet nageleefd. Er zijn geen gevallen bekend van boetes die uitgedeeld zijn, opmerkelijk genoeg.

Het wantrouwen van de overheid is groot. Vaccinaties, quarantaineplicht, mondkapjesplicht, eigenlijk het gehele corona beleid worden zwaar bekritiseerd. De confirmation bias waarmee bewijzen worden verzameld en aangeleverd worden dan ook door tegenstanders van de partij gehekeld. De eenzijdigheid houdt een normale discussie over het beleid, zoals bijvoorbeeld de effecten tegen de maatregelen en hoelang dat nog moet duren, weg. Het zorgt hierdoor ook voor een tweestrijd oftewel een segregatie van twee groepen. Het ophitsen komt volgens analisten niet ten goede aan het publieke debat.

 

De Nederlandse tak van de Gele Hesjes heeft op Twitter zijn steun betuigd voor de groepering. Ze vinden het daarnaast ook onterecht dat sympathisanten worden gezien als 'complotgekkies', maar concreet bewijs hiervoor is er niet. Dit lijkt dan ook sterk op populisme.

 

Engel heeft aangegeven de politiek in te willen gaan. Zijn uitspraak hierover lijkt de onafhankelijkheid van de beweging schade toe te brengen. 

 

Het contrast tussen de BLM-demo's en die van Viruswaarheid zouden groot zijn. De demo's van Viruswaarheid zouden immers altijd verboden zijn, terwijl die van BLM gewoon door mogen gaan. Het verschil hierbij is wel dat de BLM-demo's, vaak bekend als de anti-racismedemonstraties in Nederland, meestal anderhalve meter afstand houden en mondkapjes dragen. Dat lijkt bij de Viruswaarheid demo's juist niet het geval - er is nog nooit iemand met een mondkapje op gesignaleerd of het afstand houden. Sterker nog: de 'coronagroepsknuffel' was één van de manieren om hun onvrede kenbaar te maken aan de overheid. Critici zijn bang dat dat er juist voor zorgt dat het in tegenstelling tot de BLM-demo's wél een superspread event zal worden. Er zijn tot dusver nog geen gevallen bekend.

 

Ze hebben zonder succes de mondkapjesplicht die regionaal geregeld werden tegen proberen te houden middels een zoveelste rechtszaak. Amsterdam was hierbij de aangeklaagde. Ook hierna werd de rechtspraak in twijfel getrokken, zoals eerder ook al het geval was.

 

Tijdens een demonstratie in het centrum van Rotterdam zou Willem Engel door een agent mishandeld zijn geweest. Hiervan heeft hij aangifte gedaan, de uitspraak volgt nog.

 

De vraag hoe ze al die rechtszaken kunnen financieren, blijkt eenvoudiger te verklaren dan gedacht. Een beweging heeft leden. Deze ook.

De leden betalen hier weliswaar geen contributie, maar ze zijn wel vrij om te doneren. En meer dan duizend leden hebben dat gedaan. Het bedrag dat in donaties is verkregen, zou voldoende zijn om vijfduizend kort gedingen te bekostigen.

 

De beweging heeft ook belangen van achteren. Of die belangen zich in de politiek afspelen, is nog onbekend. Maar ze hebben al wel van enkele rijkelui - met name ondernemers - geld gekregen om ze te helpen in hun gevecht. Transparant is de organisatie daarover niet. Cijfers zijn onvindbaar.

Eén van die belangenbehartigers is Frank Ruesink. Hij is een fervent aanhanger van complottheorieën en heeft zich, terwijl hij over een begraafplaats liep, diep nagedacht over al het leed dat de mensheid was aangedaan, en die in zijn ogen nu opnieuw plaatsvindt. 

Dat zegt althans een Facebookpost van hem, dat bijna duizend keer is geliked en honderden keren is gedeeld.

 

Daarin is hij waakzaam voor machtsmisbruik, door het nazi-regime met het heden te vergelijken. Hij legt daarbij de schuld bij enkele hoofdrolspelers van het Kabinet tijdens de coronacrisis neer, waaronder kopstuk De Jonge, die na het wegvallen van minister Bruins is aangesteld als Coronameister. De beweringen van Ruesink zijn nogal hard, maar aan argumenten ontbrekenen ze niet. Iedere claim verwijst zich door naar een pagina waarop hij ze zorgvuldig beargumenteerd. Al zijn die argumenten wel weer te weerleggen.

 

Maar goed, hij was dus één van de financierders van de beweging. En hij sleepte ook, na het behalen van de vijfduizend euro die nodig is om rechtszaken aan te spannen, Klaas Dijkhoff voor de rechter. Dat deed hij uit prinkangsten. Hij zou een deal met het VVD-kamerlid hebben gehad om de wetenschappelijke bewijzen van het BMR-vaccin te krijgen, maar die spreekt dat tegen. Daarom dus de rechtszaak.

Wanneer en hoe het eindigd, is nog niet bekend. Dat volgt enkele maanden later. Maar de kritische blik van deze man zorgt er wel voor dat hij meer dan welkom is van de partij. En dat is hij ook: hij was geregeld te gast bij demonstraties en overige bijeenkomsten. Ondanks het feit dat de persoon behoorlijk controversieel is. Maar daar lijken ze zich bij Viruswaarheid niets van aan te trekken.

 

Het infection fatality rate, in het Nederlands infectie-sterftecijfer van COVID-19, is gemiddeld genomen 0.6%. Dat van een griepvirus rond de 0.13%. Dat zou dus betekenen dat het virus geschat genomen tussen de 4,5 en 8,5 keer zoveel dodelijker is. 

 

De slotopmerkingen van het kort geding waarin ze de rechter wraakte, werd gebruikt om de nodige vragen te stellen over het virus.

Daarin lijken ze echter een andere conclusie te trekken, aangezien ze concluderen dat het helemaal niet dodelijker is dan een normale griepvirus. Om precies te zijn die van 2017-18. Ook zou Van Dissel hebben aangegeven dat 98% van de mensen die het krijgt, het ongevaarlijk voor ze is.

 

Vanwaar die tegenstrijdigheid?

 

Nou, volgens critici zou het IFR-cijfer van het griepvirus van seizoen 2017-18 dat berekend is door het RIVM juist geen goede vergelijking zijn, omdat de groep mensen die geen klachten hebben gehad en dus asymptomatische verschijnselen hadden, niet werden meegenomen in het onderzoek. En de leeftijd van de bevolking speelde hierbij ook een rol.

De groep werd gedurende tijd alsmaar beticht van het verspreiden van desinformatie, bewust liegen, manipuleren en het gevaar brengen van mensen. De vraag is: is het strafbaar wat ze deden?

Willem Engel schreef op Facebook dat hij zijn dansschool open houdt, en er geen dictatuur overheerst. Handen wassen, anderhalve-meter; allemaal is het flauwekul en nergens op gebaseerd, vindt hij. Hij moedigde iedereen aan hetzelfde te doen.

De dansschool van Engel staat in Rotterdam, één van de coronaepicentra van Nederland, tijdens de tweede golf. Of hij hieraan bijdroeg is niet meer een vraag, maar een weet. Het is duidelijk dat de mening van VIruswaanzin bij een klein deel van de mensen ingegoten was geworden.

Van adequate ventilatie is sprake in zijn dansschool, zegt hij. Net als sportscholen. Ook gaf hij aan dat hij de regels van quarantaine verplichting en het maximaal aantal gasten dat mensen mochten ontvangen, wat 6 mensen op dat moment was, niet zou houden. Al zou een mogelijke coronawet daar roet in het eten bij doen. Maar dat was er toen nog niet.

 

Weer zei hij in die post dat de rechtspraak niet deugd, dat er een crisis in het beleid en de rechtspraak zit. Ook gaf hij kritiek op de sneltesten die gebruikt werden bij corona, namelijk de CPR-test. Daar werd veel over gesproken op sociale media. Ze zouden onbetrouwbaar zijn, niet deugen, kortom: iets om een stokje voor te steken.

Dat deed hij door te zeggen dat hij zou afwachten voordat er wetenschappelijk bewijs is dat de test betrouwbaar is.

Ook riep hij aan zijn volgelingen op om die test niet te doen en zegt hij elke resultaat die uit zo'n test zou voortkomen te verwerpen en iedereen die hem ertoe dwingt aan te gaan klagen. 

Het opstoken van zijn achterban behoorde tot de tactieken van de partij. Dit was immers niet de eerste keer dat ze dat deden. 

Tijdens een actie in naam van de partij belaagde, intimideerde enkele mensen politici waaronder Pieter Omtzigt. Er werden allerlei verwensingen naar zijn hoofd geslingerd, waardoor er zelfs kansen bestonden dat dit een teken was dat óók zij niet veilig zijn en mogelijk zelfs beveiliging moeten meedragen.

In Telegram-kanalen werd er ook nog eens een plan uitgewerkt om de wapenstokken, pistolen, handboeien en meer te ontmantelen als er weer eenzelfde situatie plaatsvond. Kamervoorzitter Arib zei de volgende dag na het incident aangifte te doen tegen de belagers. 

 

De Haagse burgemeester begon het inmiddels spuugzat te worden met de aanhangers ervan en kondigde een nultolerantiebeleid aan waarbij ongeregeldheden van nieuwe coronademonstraties niet ongestraft zouden zijn. 

Dat was vooral een signaal richting de toen komende demonstratie op zondag, met als naam "Samen voor Vrijheid en tegen Dictatuur". Hierbij zou de ME en de Politie geroepen worden, als het zover moest komen.

 

Nationalist en PVV'er Dennis Gerritsen zal één van de sprekers zijn bij die conferentie. Hij is volgens diverse obscure media in keer in elkaar geslagen op een BLM-demonstratie, in Rotterdam. Ook blijkt hij dus tegen de coronamaatregelen te zijn.

 

Op donderdag 27 augustus 2020, een paar dagen voor dat protest, werd een onthulling gedaan dat Engel geld van donateurs doorsluisde naar zijn 'danstoko'. Het rekeningnummer waarop de donateurs geld overmaakte, bleek niet van Stichting Viruswaanzin te zijn, maar van Stichting DancaMundo. Die Stichting stimuleert en ondersteunt naar eigen zeggen het dansonderwijs, bleek uit onderzoek van een Twitteraar.

 

Een reactie op deze onthulling was nog niet waargenomen.

 

Een dag daarvoor werden volgers van hem plotseling opgeschrikt met een nieuw bericht dat ging over huisartsen die een bepaalde brief toegestuurd kregen. Die brief bestond uit enkele 'dreigementen' als ze zich niet zouden houden aan de maatregelen. 

Volgens Engel was dat weer een teken van dictatuur, het monddood maken van huisartsen die alles voor de patiënten hebben. Ook het woord regime viel. Al was daar natuurlijk wel sprake van. Maar waarschijnlijk niet in de mate waarop hij zich dat voorstelde.

Ook heette hij iedereen van harte welkom in het neo-communisme waar de bevolking zich indertijd bevond, waar conformisme en pseudo-solidariteit de norm zijn. 

 

Om tien uur 's morgens (27 augustus), schreef hij een column voor de website vastgoedmarkt.nl waarop hij de corona-aanpak als een misdaad tegen de mensheid beschouwde. 

Hij stelde daarnaast voor om een coronatribunaal op te tuigen waarbij wetenschappers, ambtenaren, artsen en de media zich moeten verantwoorden voor het leed wat ze 'ons' - het volk - hadden aangedaan. In Nuremberg.

Als argument gebruikte hij daarbij een vermeend rapport over de schadelijke rollen die verschillende mensen rond de Mexicaanse griep zouden hebben gespeeld, en zou zo'n tribunaal internationaal een zaak geweest zijn. Dit kon maar één ding te betekenen: hij radicaliseert. Maar je kon het verwachten. Het is hoogstwaarschijnlijk tot stand gekomen na eerdere uitlatingen over het beleid. Veelal op sociale media en de site.

Langzaam maar zeker zal het een bron van haat worden met desinformatie en een kudde-aanhang als gevolg. Dat wordt nu alleen nog maar duidelijker nadat de beweging zijn sociale media-kanalen alsmaar begint te gebruiken om twee groepen tegen elkaar te zetten. Ze polariseren. Zo ook op dinsdag 26 augustus toen ze een bericht verspreidde waaruit de indruk werd gewekt dat BOA's de Amsterdamse Cuyp-markt zouden terroriseren.

 

In werkelijkheid bleek het allemaal mee te vallen. Is het populisme het enige middel wat deze partij groot kan maken? Werkt het niet contraproductief?

 

Ze zouden het hebben geplaatst als afleidingsmanoeuvre ten opzichte van het verboden reisje naar Berlijn, waar een groot protest met ruim dertigduizend man was verboden. Dat blijft echter speculeren. Zéker is het niet.

 

De partij heeft de impopulaire complotdenker en rapper van beroep 'Tisjeboy jay' als lid. De man, dat een Facebook-pagina van ruim 244-duizend volgers beheerd, en 26-jaar oud is, heeft zich tijdens een uitzending van OP1 dat ging over het inzetten van zogenoemde vloggers als papegaaien van de coronamaatregelen met name voor hun doelgroep, kinderen dus, negatief erover uitgelaten.

 

Ook was hij niet vies van complottheorieën en vond hij dat je kinderen juist op de manier van Google-onderzoeken doen en YouTube-filmpjes bekijken waarin vage wetenschappers en artsen te woord staan, een goede manier is om ze kritisch te leren nadenken. De eigen waarheid was bij hem uiterst belangrijk. Daar stond hij voor. Dat maakte hem wat hij is.

Natuurlijk had hij ook terechte kritiek, zoals de vliegtuigen waar destijds wel 300 man zonder afstand mee konden reizen, en een auto slechts twee personen mocht hebben (wat later overigens is weggehaald), maar verder vergeleek hij vooral de cijfers van COVID-19 met die van de andere griepvirussen die Nederland heeft gehad. Onterecht, zou je denken, aangezien de cijfers vooral gunstig zijn gebleven vanwege de lockdown. Maar hij was het daarin niet mee eens, waardoor hij voor Viruswaarheid dus prima van pas kon komen.

Hoe meer zielen er zich zouden aansluiten, hoe beter. Niet letterlijk uit de mond van Engel geciteerd, maar dat zou hij zich waarschijnlijk wel gedacht hebben.

 

De coronarapper schreef op zijn Facebookpagina aan zijn 244-duizend volgers hardop na over het hokjesdenken. Je bent óf een complotdenker, of een gekkie, of een held. Een middenweg is er niet.

Engel daarentegen zei tegen hem dat hij het vooral als een geuzennaam moest zien. Een eretitel. Een titel die alleen mensen dragen als ze kritisch én autonoom kunnen nadenken. Als afsluiting stelde hij aan zijn volgers de vraag: "Waar behoor jij toe?".

De Minister van Veiligheid en Justitie, Ferd Grapperhaus, leefde zijn eigen opgelegde regels niet na bij zijn bruiloft. Toen er na die week fragmenten van zijn bruiloft op roddelshow 'RTL Boulevard' uitgezonden werd, schreeuwde men moord en brand om aftreden.

Die kans liet ook Viruswaarheid niet liggen. Daags na de geuzennaam-post verscheen er weer een bericht waarop hij, net als iedereen op het conservatieve platform, pleit voor een ontslag van de man. Hij voegde daaraan toe dat hij het weliswaar niet eens is met de 'malle regels', maar dat de instructies die Grapperhaus had gegeven aan de Politie Haaglanden wél opgevolgd moeten worden.

Hij wilde daarnaast ook een onderzoek hebben, en zette er vraagtekens bij omdat het 'allemaal erg verdacht was'. Dat onderzoek is nog in volle gang.

 

Het is inmiddels vrijdag 28 augustus 2020. De dag begon zonder oproer, maar desondanks werd er binnen de beweging tóch het idee gewekt om verder te gaan met online actievoeren. Althans, dat bleek.

Naar aanleiding van de onthulling dat de partij aan belangenverstrengeling deed, werd het rekeningnummer waarop gedoneerd kon worden van de site gehaald. Tot nader inzien. Een verder bericht kwam er niet.

Volgens betrouwbare bronnen zou Willem Engel overigens twee keer op vakantie zijn geweest, de afgelopen drie maanden. Dat u het weet.

 

Het opmerkelijkste tijdens de gehele crisis was dat het instrument wat Baudet vaak gebruikte als doorgeefluik van zijn en FvD's ideeën, De Dagelijkse Standaard, afgekort tot 'DDS', niet de kant van zijn coronageliikgestemde koos, maar ze en hun aanhang affakkelde en bestemde als comlotdenkers, wappies en meer.

De site lachte hardop om de rechtszaken die Viruswaarheid in zijn bestaan voerde, en sloeg de vaccinatie kritiek keihard weg als onzin en levensgevaarlijk.

De invloed was echter niet onopgemerkt gebleven, want na een 'kritisch artikel' over dat rekeningnummer in DDS veranderde hij het naam van de bankrekeninghouder terwijl dit op de rekening zelf nog altijd hetzelfde was als voorheen. Niets was werkelijk veranderd dus. Tot een paar uur later waarna hij het er wel helemaal vanaf haalde. Paniek brook uit in het bestuur.

 

Ook vandaag bevestigde Willem Engel zijn standpunten over de CPR-test. Op Facebook en Twitter verspreidde hij een bericht dat 'het volk' probeerde te overtuigen de testen niet af te nemen, omdat het onbetrouwbaar zou zijn.

Of dát het moment was dat hij volgelingen begon kwijt te raken? Wie weet. Reacties n.a.v. het kritische artikel van de Dagelijkse Standaard werden de berichten op zijn pagina van zijn partij bedolven ermee.

Maar om daarover na te denken heeft hij geen tijd. Het coronaprotest in Berlijn waar geschat zo'n twintigduizend zal plaatsnemen, stond op de planning voor het weekend. Dat mocht onder bepaalde voorwaarden toch doorgaan.

 

Nog even over die rekening: achteraf bleek hij het vier keer veranderd te hebben, waarna hij de schuld ervan gaf aan de ING. Wordt vervolgd.

 

Vandaag, 29 augustus 2020, legde een grappenmaker tot spijt van Viruswaarheid het domeinnaam viruswaarheid.com vast en linkte die door naar de rivm-website. Als gevolg daarop besloot de groep juridische stappen te beraden tegen de RIVM, die zelf stug ontkende er iets mee te maken te hebben. Erom lachen konden ze wel.

Tijdens het protest in Berlijn waar volgens de Politie aldaar tienduizenden mensen op de baan waren om voor de vrijheid te staan, waren ze er ook van de partij. Diverse Nederlanders die zich verbonden voelen met de beweging zijn ook naar Duitsland opgetrokken om dat van dichtbij mee te maken en deel te nemen.

Ze zijn het daarnaast niet eens met het besluit van het Kabinet om de nertsfokkerijen te verbieden en sluiten nadat daar eerder een coronauitbraak plaatsvond. Opvallend genoeg deelde Ancilla, oud-politicus van de PvdD die mening. Het stopzetten van een hele industrie omwille het virus geeft stof tot nadenken.

 

Een petitie om Ferd Grapperhuis te laten aftreden na dat incident bij zijn bruiloft, werd eveneens gedeeld. Slechts duizend mensen hadden vandaag hun handtekening gezet.

 

Niet onbelangrijk: hij noemde Duitsland de 'DDR', wat teruggaat naar de periode voor de val van de Berlijnse muur, toen families van elkaar afgesloten leefden en eenieder die een poging waagde meestal neergeschoten werd.

 

Het virusfeest verliep al vanaf het begin af aan gemoedelijk. Het verbod van het protest werd ingetrokken op voorwaarde dat de organisatie aan de reglementen zou voldoen. Dus ook mondkapjes en afstand onderling. Daar hadden ze lak aan, waardoor de sfeer steeds grimmiger begon te worden.

 

Volgens 'vertzetskanalen' op sociale media zouden het aantal mensen tussen de miljoenen zijn. Als vergelijking werd de 'Love parade' genomen, waar een miljoen mensen opaf kwamen. Het exacte getal blijft dus steken op enkele tienduizenden zoals eerder al aangegeven.

Als verzetskrant heb je in coronatijd overigens Covid-1984. 1984 verwijst naar het boek van George Orwell dat gaat over een totalitair regime, geïnspireerd op de regimes van nazi-Duitsland en Stalins Sovjet-Unie. Of het een treffende vergelijking is mag iedereen zelf invullen.

Of Engel die krant dagelijks bij de koffie openslaat, lijkt aannemelijk. De visie die de krant, waar veelal complotten in staan, zijn namelijk vergelijkbaar met die van hem. De dictatuur, de invloed van een hogere macht en de vaccinaties die gevaarlijk zouden zijn.

 Bij het protest in Berlijn zou er een staatsgreep bezig zijn. Althans, een groep mensen probeerde binnen te komen in het Reichstag. 

 

Zonder succes.

 

De anti-vaxgeruchten werden de volgende dag (30 augustus 2020) nogmaals versterkt nadat de hoofdrolspelers op de foto gingen met Robert F. Kennedy Jr, dat bekend staat als de grootste anti-vax propagandist op het moment. Hij was aanwezig bij het grootschalige Berlijnse protest (#Berlin2908) waarin hij de uitspraak Ich bin ein Berliner van zijn vader herhaalde.

 

Ze hebben hem overigens de taak opgelegd om de Amerikaanse tak van Viruswaarheid te leiden. Deze heeft hij geaccepteerd.

 

De 'staatsgreep' wat er in Berlijn overigens gepleegd werd, is door de bondspresident van Duitsland zwaar bekritiseerd. Een aanval op het hart van de democratie noemde hij het, door provocerende rechstextremisten. 

 

Het is week 36 en een maandag. Terwijl Nederland zich klaarmaakte voor de scholen die nu ook in het westen zijn geopend, brak er een nieuwe dag en dus nieuwe kansen aan voor de partij om weer ‘campagne te gaan voeren’. 

Op het inmiddels al zo vaak genoemde en ongetwijfeld zeer geliefde platform Facebook heeft Willem Engel de aanval ditmaal geopend op de P van de A. Dat is volgens hem een collaboratiepartij, wat samenwerking met de vijand betekent. Dat allemaal werd veroorzaakt door een advertentie waarin de sociaal-democraten de grote reset promootte. Dat viel bij Willem in het verkeerde keelgat.

Hij verwees nieuwsgierigen naar de website van het World Economic Forum als ze meer over deze ‘praktijken’ te weten wilde komen. Daarin staat dat de Great Reset als het ware de blootgelegde problemen voor goed wilde oplossen, zoals de zorg, de financiële sector en het onderwijs. Daar viel immers het een en ander op aan te merken, al zou je ook kunnen zeggen dat niemand een pandemie in de grootte als dit zo snel had zien aankomen. 

Engel werd bijgestaan onder veel bezorgde burgers, waaronder Melissa. Zij schreef op zijn tijdlijn dat het ‘landverraad’ is, omdat ‘onze toekomst’ verkocht is aan de hoogste bieder en eiste daarnaast het ontmantelen van de linkse partij. Als slot voegde ze toe dat het tijd is om Nederland te beschermen tegen Agenda 21, wat refereert naar het niet-bindende programma van de VN met betrekking tot duurzame ontwikkeling. 9 likes. Een paar lachende gezichten.

 

Er is eigenlijk al dagenlang niets nieuws gebeurt totdat het weekend aanbrak. Op vrijdag, een dag daarvoor, was er een Zoom-sessie gaande waarin gepraat werd over de stand van zaken en een plan dat te wachten stond. Het zou een feestsessie worden, zei de man die de meeting leidde, W. Engel. 

 

Bijeenkomsten van de P van de A mochten overigens verstoord worden. En het zou een demonstratiefestijn worden, waren zijn woorden. Zijn fans waren meteen razend enthousiast. Als een stel schapen liepen ze weer achter hem aan terwijl ze anderen juist weer daarvan betichtten. Afijn. Het weekend was dus aanstaande.

Een idee van het aanwezige publiek was zelfs dat ze een lintje zouden moeten krijgen voor het werk wat ze aan het doen zijn. Als dat al niet erg genoeg is, lijkt de vereniging niet bepaald zachtaardiger te zijn. Complottheorieën over de Deep State, Cultuurmarxisme, Bill Gates, en nog meer die later nog wel zullen verschijnen.

 

Intussen zijn er al demonstraties aan de gang en is de leider niet actief op internet of elders, hij geeft het werk uit handen aan de demonstranten. Den Haag was uiteraard weer het strijdtoneel waarbij het wederom tot ongeregeldheden uit liep. 

De betogers weigerde op verzoek van de Politie te vertrekken waarop de ME ingezet werd en ze eruit dreef door middel van het voeren van charges. Dat verzoek werd gedaan door de burgemeester indertijd, namelijk Jan van Zanen. Het onderwerp van het protest was de aankomende Spoedwet die vanuit alle hoeken werd bekritiseerd. 

 

De voornaamste reden van de kritiek stamt voort uit de gevolgen die de wet zou hebben. Ze zouden de overheid te veel macht geven waardoor de trias politica niet meer werkt. Democratische controle is er namelijk niet meer. En dat gaat tegen het zere been van de mensen die toen naar de binnenstad waren vertrokken. En van veel andere mensen, overigens. Waaronder hoogleraren, politici zelf en andere experts.

 

De openbare orde werd verstoord doordat ze op wegen gingen liggen en het verkeer erdoor hebben gehinderd. Het waren geen rotte appels; een groot deel van de meegereisde actievoerders namen daar deel aan. Zij gingen tegen het advies van de Politie in en hebben dus wederom het tot een fiasco laten eindigen.

De vraag is of dit geen wake-up call is voor Viruswaarheid. Het antwoord daarop is: Nee. De koers blijft hetzelfde en enig realiteitsbesef lijkt geen plek te hebben. 

 

Een uitgewerkt plan waarin beschreven werd om agenten die zich niet zouden hebben gedragen werd voorgedragen op internet. Daarin staat dat het de onrechtmatigheid aan de kaak wilt stellen door een videoteam op te zetten die bij elke demo’s en andere bijeenkomsten alle hulpdiensten die aanwezig zijn filmen. Dit zou een burgerinitiatief Opsporing Verzocht inhouden. 

 

Het advies is ook je niet te laten provoceren door de aanwezige agenten. Dat idee is vanwege eerder gedeelde video’s op internet waarin ze slaags gingen met mensen die niet luisterden namelijk hebben aangewakkerd. De beschuldigden en zijn werkgevers ontkennen dit.

Tijdens een zoomsessie die 9 september gebeurde, vertelde Engel over een zogenoemde ‘verdachtenlijst’ waarbij hij mensen bijhield die volgens hem schuldig zijn aan de ‘dictatuur’. Daarbij zouden dus de agenten opkomen, maar ook trollen en andere mensen die daarvoor de kwalificatie bemachtigd hebben. Sigrid Kaag (D66) staat onder andere op de lijst.

Opvallend: ze plaatsen daarbij de naam én het gezicht. En hij vroeg ook aan zijn volgelingen of ze scholen en verzorgingstehuizen wilden melden. In een bericht op internet plaatste hij zelfs het telefoonnummer van een tehuis, met als mogelijk doel zodat ze die lastig kunnen vallen. Of de lijst in strijd is met de AVG, de privacywetgeving, is niet bekend.

 

Het RIVM is volgens hem een ‘zeer onbetrouwbare instantie die ontmanteld moet worden’ en de stukken die ze hebben móeten boven water komen. Hij benadrukt dat hij niet zegt dat je ze moet hacken of kraken, maar wel dat ze hoe dan ook gepubliceerd moeten worden.

Ze gaan bovendien aangifte doen tegen Sonja van Klis, auteur en onderzoeker van het RIVM om ‘de waarheid boven water te krijgen’. 

 

Hij zegt ook dat als Rutte vertelt dat we niet in een dictatuur leven, dat dat het omgekeerde is. Maar: blijf in liefde en laat je niet bang maken door de vermaledijde overheid. Dat was zijn conclusie. 

Al met al houden ze dus nog hoop blijven dat alles ooit weer normaal gemaakt wordt, dankzij hun inzet. Op welke manier dan ook. Het moet gebeuren vinden ze. We moeten weer normaal doen en ons niet gek laten maken, was de boodschap.

 

Iemand die mogelijk betrokken is bij de actiegroep en Jeroen Kalksma heet, was een dag eerder zelfs in gevecht met een interviewer van nieuwssite NieuwNieuws. Van Zeeland, die ter herinnering bekend staat als de blender-prijs-voor-niet-gevaccineerden, bemoeide zich ermee. Het liep uiteindelijk met een sisser af.

De volgende dag, de tiende dag van september, werd er op het Twitterkanaal van Viruswaarheid een leugen verspreid dat het dragen van mondkapjes een risico zou vormen voor de ademhaling. Ze zouden ademhalingsproblemen veroorzaken. Een bewijs hiervoor is er niet, en dat is opmerkelijk, aangezien ze juist de waarheid op tafel willen krijgen en dit dus hartstikke tegenstrijdig is.

De oproep tot het stalken van een verzorgingstehuis bereikte ook de internetkrant van Baudet, die opnieuw duidelijk maakte op dit vlak niet aan zijn kant te staan. Engel werd in het artikel die erover ging als een mafklapper aangeduid en de actie werd in zijn geheel afgekeurd.

 

Een rechter bracht een dag geleden het vonnis in een zaak tegen YouTube om het verwijderen van een video van een huisarts dat beweerde dat een anti-malariamiddel werkt tegen het kwaal. Wel zegt de rechter dat kritische video’s tegenover het RIVM en de overheid niet verwijderd moeten worden. Maar dat is dus niet geldig voor dat filmpje.

Het filmpje zou namelijk schuldig zijn aan de verspreiding van desinformatie die een gevaarlijke werking kunnen hebben op de Volksgezondheid. En dat mag niet.

 

De tijd vliegt voorbij. We zijn in week 39 belandt, en Viruswaarheid heeft in die tijd het een en ander gedaan in de ultieme poging om hun doelen te bereiken. De week daarvoor was al bekend geworden dat er in de randstad enkele nieuwe maatregelen van kracht zijn gegaan om de tweede golf die eerder is gekomen dan verwacht tegen te gaan. Een paar dagen later maakte Famke Louise, een zelfverklaard zanagers, bekend op haar Instagram-account niet meer mee te doen aan alle ‘waanzin’. Dit deed ze met de hashtag #ikdoenietmeermee. Die hashtag bleek een BN’ers-actie te zijn, in opdracht van Viruswaarheid, met als doel om mensen tegen de overheid te keren en het coronabeleid. Haar bericht werd overspoeld met tegenreacties, maar ze bleef volharden. Uiteindelijk werd bekend dat Viruswaarheid hierachter heeft gezeten. Willem Engel zou de groep betaald hebben om hun boodschap voor ze uit te dragen. Wat opmerkelijk was, was het feit dat eerstgenoemde eerder al met de overheid zelf in samenwerking is geweest voor een riante beloning á 65.000 euro. Na vragen van D66-leider Rob Jetten om dit bedrag terug te eisen, reageerde een woordvoerder van de Belastingdienst terughoudend: “We weten niet of dat mogelijk is.” 

Nu Viruswaarheid hierachter zit, lijkt het niets meer te worden dan een terroristische organisatie. Ze verafschuwen potentiële besmettingen (met daarbij eventuele blijvende longschade en wellicht hart littekens als gevolg) en doden niet. 

Toen een PowNed-verslaggever de ‘influencer’ benaderde, werd hij later die dag ge-appt door Willem of hij wilde stoppen met het ‘pesten van zijn meisje’. Hij dreigde met een rechtszaak, die hij - ondanks vele mislukte pogingen bij andere doelwitten - maar al te graag wilde voeren. De verslaggever reageerde vervolgens cynisch en leek zich niet over te geven door de intimidatiespelletjes van Engel. 

Het is wachten waar het op uit komt.

 

Deze week riep Engel op Facebook op om een ziekenhuis aan te vallen. De gelukkig was ditmaal zorgcentrum Goirle.

Volgens de directeur van dat ziekenhuis zijn ze overladen met telefoontjes waaruit dreigementen klonken. Ook zorgmedewerkers aldaar zouden persoonlijk zijn bedreigt. Dit alles omdat ze voor de tweede keer dicht zijn gegaan vanwege corona besmettingen. Engel zelf reageerde op de ophef door het ‘spijtig’ te vinden. Ook geeft hij aan dat het niet de bedoeling is geweest dat zijn oproep tot geweld zou lijden. ‘Daar hebben wij niks mee te maken’, was zijn antwoord. De directeur zelf was er uiteraard niet blij mee.

Viruswaarheid heeft het maar wat te druk met onzin verspreiden, de volksgezondheid in gevaar te brengen en iedereen tegen elkaar op te hitsen. Hoe loopt dit af? Een week later riep Willem op om dinsdag, in de middag te protesteren en zei daarbij dat ze bereid moeten zijn om ‘klappen te ontvangen’ als het zover mocht komen. Dat deed hij in een Whatsapp-kanaal van Viruswaarheid. In dat bericht deelde hij ook een spreuk van complottheorie QAnon, genaamd ‘WWG1WGA’. Where we go, we go all, zoiets. Dat was de slotzin waarmee hij het bericht afsloot. De politie van Den Haag wist hiervan en besloot die dag voor de zekerheid wat extra mankracht te plaatsen op het Binnenhof, de plek waar de actie plaats zou vinden. Engel zelf zegt dat het bericht er doorheen is geglipt.

Die dag was hij aanwezig voor een interview en waren er zo’ n twintig demonstranten. Het verliep rustig, de sfeer was prima.

 

Ook protesteerden die week een handjevol mensen van Viruswaarheid bij een school dat een mondkapjesplicht zou hebben ingesteld. De mondkapjes, volgens hen een symbool van onderdrukking, was een onderwerp van discussie in Nederland destijds. Het RIVM bleef volhouden dat het schijnveiligheid creëert, en wezen ook op de geringe bewijsvoering dat het heeft. Het RedTeam, een onafhankelijk bureau dat het RIVM controleert, adviseerde het kabinet echter om alsnog een mondkapjesplicht in te voeren. Feit is wel dat het nog altijd de vraag was of het echt nodig was of niet, maar aangezien de besmettingen rap opliepen zou het misschien een ‘baat het niet schaadt het niet’-gevalletje kunnen zijn van Rutte, in de hoop om een ommekeer. 

Bij de school in Amersfoort vonden de demonstranten vooral dat het mondkapje ervoor zorgt dat de kinderen niet makkelijk kunnen ademen waardoor ze eisten op vrijstelling. Er zou volgens Viruswaarheid geen overleg hebben plaatsgevonden en leerlingen die zou hebben geweigerd, zouden zijn bejegend, viel af te lezen aan de verklaring van ze.

Volgens een voorzitter van het bestuur van alle scholen in die regio kloppen de beweringen niet. In de klas zou het namelijk niet verplicht zijn; in de gang, als ze naar andere lokalen moeten gaan, wel. Waardoor die onduidelijkheid is ontstaan, is niet duidelijk.

Vanwege de protesten was de school dinsdag gesloten. Jeroen Pols was in gesprek met het schoolbestuur over de stand van zaken.

 

Afgelopen weken riep een advocaat op om Willem Engel in de gaten te houden, in verband met zijn uitspraken en gedragingen. De advocaat stelde dat hij mogelijk strafbaar is. Die week deden enkele mensen al aangifte, waaronder een man uit Zundert. ‘Hij is een gevaar voor de volksgezondheid’, vond hij. Of de aangiftes kans van slagen hebben, is onduidelijk. Engel zou zich mogelijk nog net binnen de randjes van de wet hebben begeven.

 

Willem Engel deed nog een schepje bovenop: hij ging kijken of hij de advocaat voor de tuchtraad kon krijgen vanwege die uitspraak. Hij verdacht hem van omkoping. 

De bronnen die hiervoor gebruikt zijn, worden later nog toegevoegd. 

Log in of meld je aan om deel te nemen aan discussies over dit artikel.

Geen reacties.